Byggtrender i Norge i oktober

Prognosesenteret har sendt ut disse byggtrendene for Norge pr oktober.

Det ble registrert igangsettingstillatelser til 2 882 nye boliger i oktober. Dette er en nedgang på 14% fra oktober i fjor, og 5,5% lavere enn snittet for oktober siste fem år. Det er også under snittet for månedene hittil i 2017 og en reduksjon på 5,1% i antall tillatelser fra september til oktober. Så langt er det igangsatt 2% flere boliger i år enn på samme tidspunkt i fjor.

Den negative utviklingen i nyboligsalget det siste halvåret, gjør imidlertid at prognosen på 38 000 igangsettingstillatelser i 2017 ser ut til å bli for optimistisk.I oktober ble det registrert tillatelser for 420 000 m2 nytt yrkesbyggareal, ned 8% fra samme måned i fjor. Statistikken trekkes ned av fortsatt svake igangsettingstall for offentlige bygg. Det er igangsatt 18% færre kvm offentlige bygg hittil i år enn i samme periode i fjor. Igangsettingen av private næringsbygg ser imidlertid ut til å overgå årsprognosen, og var i oktober 8% høyere enn snittet i 2017. Totalt har det blitt igangsatt 2% mer yrkesbyggareal så langt i år enn i samme periode i 2016. Igangsettingen ligger dermed an til å nå prognosen på 5 100′ kvm nytt yrkesbyggareal.

Kurver over boliger og yrkesbygg angir akkumulerte igangsettingstillatelser i 2016 og 2017