karbonnøytral betong

CO2-fangst i sementindustrien – en lønnsom klimainvestering for staten

FABEKO mener CO2-fangst i sementindustrien er en svært lønnsom klimainvestering for staten. Dette framkommer av beregninger som framkommer i denne artikkelen.

Gjennom både pilot- og demonstrasjonsanlegg for karbonfangst på Norcems sementfabrikk i Brevik har det framkommet gode resultater. Nå tar man et steg videre, gjennom en intensjonsavtale mellom HeidelbergCement og Equinor  om karbonfangst og -lagring (CCS). Vi mener dette er et viktig steg i retning av karbonnøytral betong – et materiale som står sentralt når vi skal bygge et robust og klimavennlig samfunn. Kostnadene for hvert tonn redusert CO2-utslipp i sementfabrikken ligger på rundt halvparten av det det koster staten å subsidiere elbilparken- med samme effekt på utslippsreduksjon.

Les mer i gjestekommentar på bygg.no