Det er klart for betonguka i Trondheim

Betongbransjen gjør et nytt stort løft  for å samle alle med interesse for faget og materialet. I år bør alle som liker betong finne fram til Clarion Hotel og Congress 23-25. oktober.
FABEKO har sitt regionsmøte for medlemmer i midt- og vestnorge på samme sted 24-25. oktober men vi anbefaler alle å få med seg den «nyoppussede» Betongdagen som arrangeres 23-24. oktober. Denne gang er det en betongdag som retter seg utover og ser på hvordan betongbransjen kan bistå samfunnsbyggerne.

Programmet på Norsk Betongdag onsdag 23/10 er svært spennende og variert, vi nevner kort formiddagens foredrag:
– Betong – en bærekraftig samfunnsbygger, fakta og myter v/Vetle Houg, Byggutengrenser
– Bærekraftig bygging – hva er det? Hvordan definerer kommunaldepartementet bærekraftig bygging og hvordan legger de til rette for det? v/Statssekretær Torleif Fluer Vikre, – Kommunaldepartementet
– Innovasjon og forskning for bærekraftig bygg- og anleggsnæring v/Hanne Rønneberg, Sintef Community
– Hva er største utfordring for en boligutvikler? Hvordan kan betongbransjen være med å løse dette? v/Rolf Thorsen, Selvaag Bolig
– Hvordan fremme utvikling i bygge- og anleggsbransjen? Hvordan jobber Multiconsult for å fremme innovative, bærekraftige løsninger for prosjekter i bygg- og anleggsbransjen? v/Grethe Bergly, Multiconsult
– ZEN – Zero Emission Neighbourhoods, Hva vil prosjektet bety for fremtidens bygging? v/Tonje Værdal Frydenlund Snøhetta/styreleder ZEN
– Betong i Zero Emission Neighbourhoods, v/Kjell Skjeggerud, Norcem

Etter lunsj 23/10 er det et felles program med Statens Vegvesens Teknologidager samme sted før det blir en hyggelig felles middag

Programmet på Norsk Betongdag torsdag formiddag 24/10 er delt inn i 3 parallelle sesjoner som har bærekraft som gjennomgående tema:

  • design for bærekraft
  • materialutvikling for bærekraft
  • hvordan gjør vi bygg grønnere?

Etter lunsj torsdag 24/10 starter FABEKOs regionsmøte
Du har vel meldt deg på dette regionsmøtet som er det siste av fire i år?