Dra nytte av SkatteFUNN-ordningen

Bedriftene i betongnæringen har mulighet for å benytte SkatteFUNN-ordningen for å få støtte til utviklingsprosjekter som fremmer ny bruk av betong. Forskningsrådet arrangerer 12. mars et gratis webinar som skal bidra til at du blir i stand til å skrive en god søknad. Følg strømmingen på nett 13. mars fra kl 1300

Bygg/Anlegg/Eiendomsnæringen er Norges største fastlandsnæring, med en omsetning på over 1100 milliarder. I dette enorme volumet ligger det utrolig mange muligheter for innovative prosjekter, og bransjen har til en hver tid nesten 500 aktive prosjekter i SkatteFUNN. Betongbedriftene bør bli enda mer aktive med egne SkatteFUNN-prosjekter.

Gjennom denne ordningen kan du få risikoavlastende støtte til å realisere ditt FoU-prosjekt, men som med alle former for støtte har Forskningsrådet noen grunnleggende krav som må innfris.
I dette webinaret skal Forskningsrådet ta for seg noen av de mest aktuelle problemstillingene som berører søkere innenfor sektor Bygg/Anlegg/Eiendom.
Du vil få informasjon om hvilke kriterier som må være oppfylt og hva det er vi oftest ser som utilstrekkelig beskrevet i de søknadene som får et avslag. Hvert enkelt seminar er rettet mot en spisset næringssektor, men mye av informasjonene vil være interessant for alle våre søkere.

De gir også noen tips til aktuelle problemstillinger bransjen står overfor, samt trender og tendenser innenfor FoU-feltet som det kan være verdt å følge med på.