Elektrifisering av betongleveransene

I disse dager vises den nye plug-in-hybride betongbilen på ulike steder i Norge. Vi er spente på hvordan denne nye teknologien blir mottatt i markedet og hvordan kundene vil etterspørre utslippsfrie byggeplasser. Til nå har dette i hovedsak vært et Oslo-fenomen og styrt av kommunens miljøstrategi. Vi ser likevel at interessen er økende også andre steder. Fabrikkbetongbransjen er avhengig av at dette skal være lønnsomt for alle parter. Hvordan kan vi oppnå dette? Send ditt forslag til Jan.

Liebherr presenterer nå sin plug-in-hybrid som har oppladbart batteri og dette blir nok fyldig omtalt i pressen de kommende dagene. FABEKO ønsker innspill til hva vi som bransjeforening kan bidra til for å gjøre den nye teknologien mer interessant for nyttekjøretøyer som betongbiler. For privatbiler har det lenge vært incentiver for elbil med kjøring i kollektivfelt, rimelig parkering, subsidiering av engangsavgift og rimelig elektrisitet. Slike incentiver har ikke eksistert for betongbiler og vi vil gjerne ha dine innspill til tiltak som kan motivere for investeringer i nye kjøretøyer.

Hva med løsninger for hybrid/el-løsninger som kompenserer for økte investeringer:

  • høyere tillatte totalvekter?
  • reduserte bompengesatser?
  • reduksjon i elavgift på betongfabrikk?
  • annet?

Dersom du har gode forslag vil vi gjerne føre disse videre politisk. Ta kontakt med oss i FABEKO