En dag som fenger om betong

En dag om betong som fenger

«Jeg gleder meg over en dag om betong som virkelig fenger. Jeg mener det er viktig for hele bransjen med en slik stor samlende betongarena i nord», sier FABEKOs tekniske sjef Espen Kurås. Betongfagdagen i Narvik 21. mars hadde rekordoppmøte med 110 deltakere. De fikk høre om Nasjonale turistveger med betong, broer i betong, miljø, klimatiltak og mange andre høyaktuelle temaer.

Arrangøren

Betongfagdagen 2019 er blitt til gjennom et godt samarbeid mellom bransjeaktørene og Betongklyngen N3C. FABEKO har i en årrekke bidratt til det tradisjonsrike betongarrangementet under Vinterfestuka i Narvik. I år har Norsk Betongforenings (NB) lokalgruppe i Narvik tatt over arrangementet i tett samarbeid med Betongklyngen N2C og FABEKO.

Grete Rolandsen fra Multiconsult er leder i NB Narvik og ønsket velkommen sammen med Espen Kurås. Deretter ble scenen overlatt til årets møteleder Tommy Cielicki, som i sin tid var med å etablere Betongfagdagen. Tommy ble pensjonist fra sin jobb i FABEKO sist sommer men har fortsatt sitt glødende engasjement for betongbransjen. Deretter fikk deltakerne presentert et variert og spennende program om det vi vet er verdens mest brukte byggemateriale.

Presentasjonene

Trine Kanter Zerwekh, fra Turistvegseksjonen i Statens Vegvesen presenterte prosjekt «Nasjonale turistveger» som er Norges største turistsatsing. Deretter holdt Hans Petter Mølmen i Kværner en presentasjon av «Øymerd prosjektet». Det er en 120 x 105 meter havfarm i betong, tenkt for utsatte kystområder. Et flott og spennende design der Kværners betongkompetanse fra olje og gass er med i prosjektet.
Knut Grefstad fra bruseksjonen i Vegdirektoratet holdt et lærerikt og spennende foredrag om «Bæreevneklassifisering av bruer i riks- og fylkesvegnettet». Etter Knut holdt Karla Hornbostel fra SVV/Vegdirektoratet et interessant innlegg om betongrehabilitering av bruer ved hjelp av nye metoder.

Betong og miljø er et svært viktig tema i dagens sirkulærøkonomiske samfunn. Dan Arve Juvik fra MAPEI presenterte ulike Mapei produkter som gjør det mulig å begrense eller fjerne deponering av betongrester og avfall. Kjell Skjeggerud fra NORCEM/HeidelbergCement presenterte hva NORCEM gjør for å redusere karbonutslippet for betongprodukter. «Betong er et miljøvennlig produkt og verden greier seg ikke uten det» sa Skjeggerud blant annet. Karbonatisering, karbonfangst, lagring, gjenbruk og økt bruk av biobrensel er noen av tiltakene NORCEM jobber.

Betong i kaldt klima

Etter lunsj og mingling var neste tema «betong i kaldt klima». John Erik Reiersen fortalte hvordan økt bruk av Betongelementer og industriell bygging bidrar til innovasjon og høy effektivitet ved  bygging i kaldt klima. Geir Frantzen fra KUPA/ Betongklyngen N3C orienterte om betongklyngens prosjekter. Klyngen utvikler et verdensledende innovasjon- og kompetansemiljø på temaet «betong i kaldt klima». Geir orienterte om pågående prosjekter og at det jobbes med en modell for idefangst og idebearbeiding. Se artikkel om Betongklyngen N3C på bygg.no

Yngres Betongnettverk

Andreas Sjaastad fra Veidekke Entreprenør og Yngres betongnettverk fikk sammen med Lasse Trøyte i Multiconsult æren av å avslutte Betongfagdagen. YBN har mange spennende aktiviteter og viste noen av de mange jobbmulighetene som finnes innen betongbransjen. «Betong er et materiale med uante muligheter» sa Sjaastad med en spesiell oppfordring til studentene i salen om å delta i bransjearbeidet gjennom Norsk betongforening.

Moslings aften

I tråd med tradisjonen fra tidligere arrangementer i Narvik, var det invitert til felles middag og konsert i Lokstall 1 under Moslings-aften. Dette skjer kvelden før Betongfagdagen og er en annen viktig del av Vinterfestuka. De som deltok på middagen fikk med seg konsert med Ole Børud med band samt underholdning sammen med 300 andre feststemte deltakere under Vinterfestuka.