Dag Olav Hessen

En historie om klima og verdens viktigste reaksjon

På Fabrikkbetongkonferansen i april kåserte Dag O Hessen om karbon og grunnstoffets viktige plass på jorden. Han er professor på Institutt for Biovitenskap ved Universitetet i Oslo og kjent fra både media og som forfatter av en lang rekke bøker. Målet var å lære mer om den naturlige karbonsirkelen, hva som påvirker klimaet på jorden og hvordan.

Karbon er ikke bare CO2: CO2 og CH4 er gjensidig forsterkende

  • CH4 (metan) er den store jokeren da det har kortere levetid i atmosfæren ( ca 7-8 år), men har 25 x høyere oppvarmingspotensial enn CO2.
  • Metanhydrater i permafrost og nordlig havbunn er klimabomber. Ikke bekreftet at de “er på gang”, men har trolig vært kilde til tidligere «klima-katastrofer”

Vi lærte om hvordan naturen er buffer for endringer i CO2-innhold i atmosfæren men også om forsterkende effekter dersom balansen bringes ut av kontroll. Noen av disse forsterkende effektene er:

  • Redusert is og snødekke gir redusert tilbakestråling (redusert albedo) og dermed økt varmeabsorbsjon og høyere temperatur
  • Redusert albedo pga vegetasjonsendringer- tettere skog gir mørkere flater og økt varmeabsorbsjon og høyere temperatur
  • Økt opptining av permafrost gir mer metan og CO2 til atmosfæren
  • Oppvarming av jord gir økt oksidasjon av organisk karbon og dermed mer CO2
  • Økt havforsuring pga økt CO2 gir redusert CO2-opptak av kalsifiserte organismer
  • Økt oppvarming av hav gir redusert opptak av CO2 i hav

Hele Hessens presentasjon er tilgjengelig for FABEKOs medlemmer ved innlogging