ERMCO 2018-kongressen samler betongbransjen i Oslo

FABEKO er lokal arrangør av neste års ERMCO-kongress i Oslo 7-8. juni. Programmet er snart klart og fylles nå med mer enn 40 interessante innlegg. Vi har invitert medlemmer og assosierte medlemmer til å være partnere og sponsorer for arrangementer. Allerede nå ser vi at flere av FABEKOs støttespillere stiller opp og det er vi veldig glade for.

ERMCO2018 vil være et tungt løft for FABEKO det neste året og vi har fremdeles plass til flere partnere i arrangementet. Ta gjerne kontakt med Jan dersom du har spørsmål, epost jeh@fabeko.no alternativt mobil 911 79 109

Med hjelp fra Byggutengrenser har vi etablert kongressweben: www.ermco2018.no. Som en del av det samme samarbeidet tar FABEKO nå i bruk et nytt web-basert påmeldingssystem som skal benyttes under kongressen. Medlemmene blir nå kjent med dette systemet i forbindelse med regionsmøtene i høst. Vi håper brukerne synes det er en forbedring fra tidligere påmeldingssystem som krevde mye manuell behandling.

Til neste år blir det ikke en ordinær Fabrikkbetongkonferanse da vi legger inn ERMCO2018 som møtested for bransjen. Vi vil arrangere Generalforsamling i FABEKO kvelden før kongressen det vil si 6. juni 2018.

Sett av datoene 6.-8. juni 2018 allerede nå. Det blir et sprekt arrangement!