ERMCO 2018: Vil vise fram spydspissene i den norske byggenæringen

Når ERMCO 2018 kongressen åpner i Oslo 7. juni vil den internasjonale betongeliten se mot Norge.
Vi vil ikke bare arrangere en stor internasjonal konferanse, vi vil også vise frem det beste vi har å tilby og håper dette kan åpne muligheter for eksport av nye norske betongløsninger, sier Jan Eldegard Hjelle, daglig leder av Norsk Fabrikkbetongforening (FABEKO) som er lokal arrangør av ERMCO 2018-kongressen på vegne av ERMCO – den tilsvarende europeiske organisasjonen.

Sammen med ERMCO har vi satt sammen et program som vi mener har noe for alle, enten de er interessert i teknikk, miljø eller nye anvendelsesområder for betong, legger Hjelle til. Hovedmålgrupper for kongressen er entreprenører, betongprodusenter og leverandører av betong og delmaterialer.

Vi vil også løfte frem løsninger som er svært aktuelle for myndigheter, byggherrer og rådgivende ingeniører, spesielt de som er interessert i bærekraftige løsninger. FABEKO håper arrangementet skal bli en smeltedigel som danner grunnlag for nasjonal innovasjon men også utvikling av eksportmuligheter for norsk teknologi, påpeker Hjelle.

For FABEKO er det viktig at det norske betongmiljøet deltar i teknologioverføringen på arrangementet som altså også blir årets FABEKO-konferanse.
ERMCO 2018 i Oslo er FABEKOs store løft i år og vi både håper og forventer et stort oppmøte fra den norske betongbransjen. Hele byggebransjen møter utfordringer med en verden i endring og vi er svært glade for å se hvordan kreativitet og innovasjon flyter inn i markedet. I juni presenterer vi hvordan betongen beveger seg og utvikler samfunnet. Vi har som mål å samle 300 personer på Radisson Blu Plaza Hotell og håper at hele betongbransjen står bak oss og deltar i arrangementet, sier styreleder Terje Bakken i FABEKO. Vi har allerede mer enn 100 norske deltagere og det er bra- det er imidlertid plass til enda flere på Radisson Blu Plaza Hotell.

Mange norske presentasjoner
ERMCO 2018 in Oslo presenterer nyheter og innovasjoner delt inn i fire temaer:
– Betongbeskrivelser, produksjon og distribusjon.
– Bærekraft og sosial ansvarlighet.
– Innovasjon og design for fremtiden.
– Infrastruktur og tilpassing til klimaendringer.
Hele 13 av de i alt 49 presentasjonene er norske og gir gode eksempler på spissteknologi og designløsninger som kan benyttes også utover landets grenser.

Per Ritzler fra Nasjonale Turistveger presenterer hvordan de bygger veier og rasteplasser med spennende design – ofte med bruk av robust betong. Kjersti Kvalheim Dunham fra Statens vegvesen gir innblikk i de store utfordringene med de ekstreme konstruksjonene som legger grunnlaget for E39 langs kysten fra Kristiansand til Trondheim.
Andre norske forelesere er Kjell Skjeggerud fra HeidelbergCement som forklarer hvordan de vil fange klimagass ved en sementfabrikk og Christian Engelsen fra SINTEF vil snakke om CO2-fangst og karbonatisering.
Katharina Bramslev fra Grønn Byggallianse presenterer den norske eiendomsbransjens veikart for mer bærekraftig bygging og Sverre Smeplass fra Skanska viser PowerHouse-alliansens vei frem mot plusshus.
Vi gleder oss også til å oppleve innlegget «Simsalabim- hard concrete made easy». Roe Setnes og Eivind Bjørhei fra Norconsult viser der hvordan ny digital teknologi er tatt i bruk for design av betongkonstruksjoner. Dette er bare noen smakebiter fra det som venter deltagerne på ERMCO 2018, legger Hjelle til – og peker på at dette arrangementet er en unik mulighet til å snappe opp det som skjer i den internasjonale betongbransjen.

Samarbeider med Byggenæringens Mediesenter, Byggeindustrien og Byggutengrenser
Et så stort arrangement krever mye og vi er glade for å ha Lene Eikefjord fra Byggenæringens Mediesenter og Ragnar Sandin fra Byggeindustrien med oss. De gjør en kjempejobb og støtter oss med mange års erfaringer fra gjennomføring av tilsvarende og store arrangementer, sier Hjelle. Vetle Houg og Kirsti Skogseth fra Byggutengrenser er også sterkt inne i arbeidet med både trykt materiell og audiovisuelle innslag. I tillegg kommer sponsorer og andre gode støttespillere i betongbransjen. Dette blir en stor familiefest!