Et tilbakeblikk på Betongpumpedagen 2019

Vi ser tilbake på en vellykket Betongpumpedag med 130 deltakere på Letohallen Hotell 24. – 25. mai. I år hadde FABEKOs Pumpegruppe lagt opp til et bredt sammensatt program med både forelesinger og en praktisk utfordring som utfordret presisjonen for operatørene.

Som vanlig samles bransjen over to dager med start på fredag. De kontrollerende virksomhetene i FABEKOs Kontrollordning samlet seg til den årlige workshopen fredag kl 10.00. Målet med disse samlingene er blant annet at alle blir oppdatert på lover og regelverk samt å sikre at teknisk kontroll av pumpeutstyr utføres på samme måte av alle kontrollerende virksomhetene. Det ble også presentert muligheter og sikkerhetsrisiko ved bruk av radiostyringer. I år ble det lagt inn to timer på ettermiddagen med praktisk gjennomgang av kontrollrutiner på en pumpe utstilt. Tilbakemeldingene viser at dette er en fin måte å gjennomføre workshopen.

Pumpegruppas årsmøte ble gjennomført fredag kl 18.00. Her ble det valgt nytt styre i Pumpegruppa Deretter var alle deltakerne som vanlig samlet til felles middag

Stein Hov åpnet Betongpumpedagen på lørdag med å gå gjennom de aktivitetene som har vært gjennomført av pumpegruppa. I de påfølgende innleggene på lørdag formiddag fikk deltagerne innblikk i de mulighetene selskapene har for å bruke lovverket for arbeidstid og kjøre-/hviletid på riktig måte for å tilfredsstille regelverket. Deltagerne fikk presentert hvordan pumpeoperatører skal behandle nye betongtyper med andre egenskaper. De fikk også presentert hvordan FABEKO samarbeider med resten av byggenæringen for å utvikle felles sikkerhetskurs som skal gjelde på alle bygge- og anleggsplasser. Dette siste er presentert i egen artikkel.

En Kahoot som rapporterte svarene fra en gjennomført betongpumpe-quiz avsluttet lørdagen. Den siste var det deltagerne fra Betongtransport Øst AS som vant.
Det ble også utpekt vinneren av dagens hinderløype for operatørene. Les mer om dette her.

Det er blitt en tradisjon med en stor utendørs utstilling av nytt pumpeutstyr og til tross for pøsende regn under opprigging, ble det en god presentasjon av teknologiutviklingen på slikt utstyr. Vi lærte en del fra disse værforholdene og vi tar med oss denne erfaringen inn mot neste arrangement i 2020.

En kopi av alle presentasjonene kan lastes ned ved å gå inn på de følgende lenkene:

Dette jobber Pumpegruppa med v/Stein Hov
Pumpe teknikk for betongpumpesjåfører v/Richard Terrs
Dette er «Samarbeid for sikkerhet i bygg og anlegg» v/Lene Jønsson
Arbeidstidsbestemmelser, kjøre og hviletid v/ Svein Ove Vetrhus