Etterspente betongdekker med stort potensiale

Vi trenger spesialiserte og innovative byggeløsninger i betong for å møte konkurransen fra andre materialer. Fabeko fremhever i denne artikkelen løsninger for betongdekker med høyfast spennarmering kombinert med fiberarmering. Slike etterspente dekker gir miljøvennlige- og fleksible bæresystemer som sikrer lang brukstid samt høy material-effektivitet.

Det vil bli holdt et åpent faglig møte i regi av Norsk Betongforening om dette tema den 19 februar hos NB i Dronning Mauds gate 15. Her er det gratis deltagelse. Påmelding her

Stort potensiale med etterspente plasstøpte dekker

Fabeko mener etterspente betongdekker kan gi mange fordeler og har god tro på at dette både miljømessig og teknisk kan føre til mer plasstøpt betong i flere bygg i fremtiden.
Arkitekter, rådgivende ingeniører og entreprenører kan oppnå betydelige fordeler med å velge en slik løsning kontra mer tradisjonelle løsninger. Her nevnes noen fordeler:

– Tynne etterspente dekker gir større netto høyde fra gulv til tak og kan gi flere etasjer ved bruk av samme bygningshøyde.
– Lengre spenn reduserer antall søyler og gir muligheter for mer fleksibel innredning.
– Spennarmerte dekker reduserer faren for riss i betongen og gir dermed høyere estetisk kvalitet.
– Spennarmerte dekker krever mindre betong og mindre armering enn tradisjonelt armert betong, hvilket betyr kostnadsbesparelser, reduserer CO2 utslipp og øker byggehastigheten.
– Spennarmerte gulv med fiber løser effektivt utfordringer ved dårlige grunnforhold. Kostbare løsninger for å stabilisere grunnen kan raskt bli ‘reddet’ med bruk av slike gulv. Her kan du oppnå en bærekraftig løsning med f.eks. langt mindre antall pæler i grunnen.
– Etterspente dekker med større søyleavstand kan bidra til lavere skadestatistikk på parkerte biler. Parkeringsskader skyldes delvis for smale oppstillingsplasser for bilparken.
– Etterspente betongdekker sikrer fleksibilitet for ombruk av bæresystemet. Prosjektering av bygg må ta hensyn til framtidig ny bruk og dermed forhindre riving.
– Etterspente dekker kan gi større bruksareal ved å åpne opp for relativt lange utkraginger på 4-5meter.
– Dekkene kan produseres med ‘sparekropper’ i dekkene under støping som reduserer materialbruk og dermed også vekt og miljøbelastning.
– Etterspente dekker reduserer behovet for påstøper på dekkene som reduserer miljøbelastningen.