Stor interesse for etterspente betongdekker

Fabeko vil synliggjøre nye løsninger for betongdekker med høyfast spennarmering kombinert med fiberarmering. Slike etterspente dekker gir miljøvennlige- og fleksible bæresystemer som sikrer lang brukstid samt høy material-effektivitet. Det ble holdt et åpent faglig møte i regi av Norsk Betongforening om dette tema den 19 februar hos NB i Oslo.

Les mer i artikkel i Byggeindustrien nr 4-2020

Stort potensiale med etterspente plasstøpte dekker

Vi trenger spesialiserte og innovative byggeløsninger i betong for å møte konkurransen fra andre materialer. Fabeko mener etterspente betongdekker kan gi mange fordeler og har god tro på at dette både miljømessig og teknisk kan føre til mer plasstøpt betong i flere bygg i fremtiden.
Arkitekter, rådgivende ingeniører og entreprenører kan oppnå betydelige fordeler med å velge en slik løsning kontra mer tradisjonelle løsninger. Her nevnes noen fordeler:

– Tynne etterspente dekker gir større netto høyde fra gulv til tak og kan gi flere etasjer ved bruk av samme bygningshøyde.
– Lengre spenn reduserer antall søyler og gir muligheter for mer fleksibel innredning.
– Spennarmerte dekker reduserer faren for riss i betongen og gir dermed høyere estetisk kvalitet.
– Spennarmerte dekker krever mindre betong og mindre armering enn tradisjonelt armert betong, hvilket betyr kostnadsbesparelser, reduserer CO2 utslipp og øker byggehastigheten.
– Spennarmerte gulv med fiber løser effektivt utfordringer ved dårlige grunnforhold. Kostbare løsninger for å stabilisere grunnen kan raskt bli ‘reddet’ med bruk av slike gulv. Her kan du oppnå en bærekraftig løsning med f.eks. langt mindre antall pæler i grunnen.
– Etterspente dekker med større søyleavstand kan bidra til lavere skadestatistikk på parkerte biler. Parkeringsskader skyldes delvis for smale oppstillingsplasser for bilparken.
– Etterspente betongdekker sikrer fleksibilitet for ombruk av bæresystemet. Prosjektering av bygg må ta hensyn til framtidig ny bruk og dermed forhindre riving.
– Etterspente dekker kan gi større bruksareal ved å åpne opp for relativt lange utkraginger på 4-5meter.
– Dekkene kan produseres med ‘sparekropper’ i dekkene under støping som reduserer materialbruk og dermed også vekt og miljøbelastning.
– Etterspente dekker reduserer behovet for påstøper på dekkene som reduserer miljøbelastningen.