FABEKO besøker medlemmer i Pumpegruppen på Nord-Vestlandet

Vi vil besøke Ulstein Betong, Dyrøy Betong, Steen Betongpumping, Opsal Betong (ikke medlem), Opshaug Sandtak, Syltemoa Sandtak, Sylteosen Betong, Eidsøra Betong, NorBetong, Unicon, AS Vikan Betong, Averøy Betong og Vibo Entreprenør for å snakke om pumping av betong.

FABEKO er opptatt av at betong blir transportert og levert på byggeplass på en sikker og miljøvennlig måte, og at leveringen skjer etter oppsatt leveringsplan uten forsinkelser. Til dette kreves god planlegging både hos entreprenør, pumpeoperatør og betongfabrikk.  Her er det mye som kunne vært gjort bedre av alle aktører i prosessen.

Sikkerhet er viktig slik at arbeidet ikke går ut over liv og helse og at alle kommer hjem etter jobb like friske som de var før de dro på jobb. Pumpeoperatørene har plikt til å si nei dersom de blir bedt om å gjøre noe som går på tvers av lover og forskrifter – eller når oppdraget er uforsvarlig på andre måter. Her er det minst like strengt som for en mobilkran. Nå er det heldigvis ikke så ofte slike situasjoner oppstår, men når de oppstår er det alltid på grunn av dårlig planlegging.

Miljø har i den senere tid kommet mer og mer i fokus. I den forbindelse er det viktig at det blir bestilt riktig volum, ikke for mye og ikke for lite. Blir det bestilt for mye vil dette være sløsing med ressurser og dermed også et miljøproblem. Det må etableres en vaskeplass for betongbiler og pumper etter avtale. Videre må det planlegges hvordan eventuelle betongrester skal håndteres. Det er videre viktig å utnytte biler og maskinenes kapasitet slik at tomgangskjøring på grunn av venting blir minimalt. Her kan vi etter hvert få krav til utslippsfrie byggeplasser.

For at jobben skal gå som planlagt er det også viktig at det blir bestilt riktig type pumpe og utstyr som slange/rørutlegg for oppdraget. Størrelsen på pumpen må stå i forhold til kapasiteten som er ønskelig. Her må det tas hensyn til ønsket volum pr. time og lengden på utlegget dersom dette er avgjørende for kapasiteten.

FABEKO har laget mye informasjonsmateriell om levering av betong på byggeplass med pumper og transportband. Dette gir vi ut gratis til de som ønsker det så langt det lar seg gjøre. Vi har også åpne seminarer der vi inviterer entreprenører til en faglig oppdatering. Videre har vi nå hvert år i 9 år arrangert «Betongpumpedagen» det alle Fabekos medlemmer i pumpegruppen er invitert. Her har vi Skandinavias største utstilling av betongpumper og utstyr.

FABEKO arrangerer dessuten mindre møter lokalt hos sine bedrifter for å møte pumpeoperatører lokalt. På disse møtene treffer vi flere aktører enn de som kommer på Betongpumpedagen. Disse møtene er nyttige for alle parter og ikke minst for Fabeko-administrasjonen som på den måten treffer mange folk i bransjen med mye erfaring.

Aktuelle temaer:

–        Bestillingsrutiner

–        Sikker jobbanalyse, kartlegge faremomenter

–        Tilrettelegging på byggeplass

–        Oppstillingsplass

–        Riktig kapasitet

–        Oppstilling på trafikkert vei

–        Noe betongteknologi som har betydning for betongens pumpbarhet

–        Feil bruk av utstyr, ryggekamera,

–        Etc.