FABEKO fokuserer på sikker byggeplass

FABEKOs egen pumpegruppe har i mange år jobbet med tiltak for å heve sikkerhet ved pumping av betong på byggeplassen. Dette var også hovedtemaet for FABEKOs innlegg på EBAs HMS-konferanse på Lillestrøm 6.-7- november. Nærmere 450 personer deltok på konferansen.

FABEKO og resten av byggebransjen roper etter felles regler for sikkerhetskurs for underentreprenører slik at operatører ikke trenger å gå det samme kurset opp igjen for hver enkelt byggeplass. På HMS-dagene ble det blant annet informert om et nylig etablert prosjekt kalt «Samarbeid for sikkerhet i bygg og anlegg». FABEKO har varslet interesse for å delta i dette for å løfte fram de utfordringer som gjelder for betongsjåfører og pumpeoperatører som er inne på byggeplassen i kortere tid. I tillegg til etablering av et felles sikkerhetskurs, har FABEKO påpekt at entreprenørene sjekker at betongpumpene som benyttes er Kontrollert av FABEKO og bærer godkjenningsoblatet. Entreprenørene ble også bedt om å etterspørre kompetansebevis fra Betongopplæringsrådet for både betongsjåfører og pumpeoperatører.

FABEKOs presentasjon kan lastes ned her