FABEKO gjennomfører Generalforsamling som webcast

Digitalisering av møter har skutt fart i hele landet med bakgrunn i den vanskelige situasjonen med COVID-19 pandemien. Dette gjelder også FABEKOs mange møtearenaer- nå først Generalforsamlingen 1. april. Vi har utviklet en løsning der medlemmer kan logge seg på sendingen, avgi stemme og stille spørsmål underveis i sendingen.

Dette er første gang dette gjøres med denne teknologien og vi gleder oss til å prøve. Alle medlemmer har fått tilsendt informasjon om gjennomføringen. Ta kontakt med oss om du lurer på noe ifm Generalforsamlingen: jeh@fabeko.no