FABEKO i Betongklyngen

FABEKO har store forventninger til arbeidet i Norwegian Cold Concrete Cluster (N3C), også kalt Betongklyngen. Vi deltar for å skape et kraftsenter for radikale innovasjoner som sikrer effektiv helårsbygging med betong i kaldt klima.  FABEKO har foreslått å starte prosjektet «STATEMP» som er beskrevet nedenfor.

N3C representerer hele verdikjeden for bygg- og anleggsbransjen i Nord-Norge og vi mener dette klyngearbeidet bidrar til å ta i bruk de beste betongløsningene. Klyngen har siden 2014 vokst fra et opprinnelig bedriftsnettverk på 6 bedrifter, til nå å inkludere 42 næringsaktører. N3C oppnådde i 2018 status som ARENA-klynge i det nasjonale klyngeprogrammet. Betongklyngens ambisjon er å skape et verdensledende innovasjons- og kompetansemiljø for bygg- og betongarbeid i kaldt klima. Hovedmålet er å sikre helårige bygge prosesser, da vi ser at dette kan øke lønnsomheten og effektiviteten til aktørene som opererer i kaldt klima.

Betongklyngen har også gjenvinning og gjenbruk som et hovedtema. Gjennom teknologiutvikling og søken etter nye innovative løsninger for gjenbruk av betong og betongkonstruksjoner, vil N3Cs aktiviteter fremme bruken av betong i den sirkulære økonomien. En presentasjon av N3C finner du her

STATEMP

Nye betongtyper som lavkarbonbetong/lavvarmebetong er mer temperaturfølsomme ved vinterforhold. For å sikre tilstrekkelig herdeutvikling i kaldt klima er det viktig å avdekke hvor varmetap skjer under transport fra betongfabrikk til støpeform. Erfaringer viser at temperaturfall i distribusjonsleddet kan variere mellom 5 og 15 grader. Produsentene følger ulike prosedyrer med forvarming av trommel på bil, ulike måter å tromle betongen underveis og ulike måter å forvarme betongpumper på byggeplassen. Hvor skjer de kritiske temperaturfallene og hva kan gjøres for å beholde stabil betongtemperatur? Det er det prosjektet STATEMP skal avdekke.

For å bistå betongprodusentene med å finne sine egne optimale tiltak, har SINTEF Narvik (tidligere Norut) utviklet en trådløs sensor som følger med i trommelen på bilen under transport. De som ønsker å bli med i prosjektet kan ta kontakt med Bård Arntsen hos SINTEF Narvik

Betongklyngen har plass til enda flere innovative medlemmer, ta kontakt med Geir Frantzen som er klyngeleder.