FABEKO markedsblikk oktober 2019

En ny utgave av FABEKOs markedsblikk-rapport er nå tilgjengelig for medlemmene ved innlogging på «Min side». Ta kontakt med oss på jeh@fabeko.no dersom du ennå ikke har laget din profil på våre hjemmesider.

FABEKO er i dialog med Prognosesenteret for å gjøre endringer i prognoserapporten slik at volumrapportene for levert fabrikkbetong skal ligge tettere på Prognosesenterets estimater. Rapporten fra oktober 2019 viser at betongvolumet i 2019 forventes å ligge vesentlig høyere enn i 2018 men med bakgrunn i rapporter fra markedet for 1. halvår, mener vi dette ikke er riktig. Markedsaktiviteten synes å ligge på samme nivå som i 2018, noen geografiske områder synes å ligge under fjorårets aktivitet.

I et møte med Prognosesenteret 4.november ble det diskutert følgende årsaker til avvikene mellom Prognosesenterets rapporter og observert aktivitet i betongmarkedet:

  •  I anleggsmarkedet blir investeringer fordelt over hele prosjekttiden mens betongforbruk kan være ulikt periodisert i ulike anleggstyper. Et eksempel er Follobane-prosjektet som fremdeles har store investeringer i utstyr selv om de vesentligste betongleveransene er avsluttet.
  •  Innen industribygg er prognosene for 2019 dominert av store sykehusprosjekter i Drammen og Stavanger som har rapportert igangsetting men som ennå ikke har slått gjennom i stort betongforbruk.

Prognosesenteret og FABEKO vil  gjøre nye vurderinger av hvordan periodisering av betongforbruk kan gjøres mer korrekt. I tiden fram til neste rapportering våren 2020 vil vi også vurdere om betongforbruk til hhv anlegg, boliger og yrkesbygg er korrekt. Prognosesenteret vil søke bedre grunnlagsdata for å avdekke trender for valg av bæresystemer i boliger og næringsbygg.