FABEKO- Norsk fabrikkbetongforening søker ny medarbeider i Oslo

Vi søker etter teknisk sjef i FABEKO

 

Vil du jobbe med fabrikkbetong og mange mennesker?

FABEKO søker etter en erstatter for teknisk sjef som blir pensjonist fra sommeren 2018. Kanskje er det nettopp deg vi ser etter og som kan ta tak i de mange spennende oppgavene som ligger til denne stillingen?

Som teknisk sjef i FABEKO vil du jobbe sammen med mange av de rundt 80 betongbedriftene som har ca. 185 produksjonssteder rundt om i hele Norge. Det er i dag over 1000 betongbiler i bruk og rundt 300 betongpumper som daglig er med å støpe det moderne norske samfunnet.

Dine egenskaper

Vi ser etter en medarbeider som har god kjennskap til byggebransjen, liker å jobbe sammen med mennesker og som har sosiale egenskaper som innbyr til samarbeid rundt bransjearbeid.  Kjennskap til betongbransjen er også en fordel. Du må være resultatorientert og forberedt på mye reiseaktivitet. Aktiv bruk av IT-verktøy, web og sosiale medier er sentralt i FABEKOs arbeid og blir vektlagt som viktige egenskaper for teknisk sjef.

Vi har som mål å rekruttere medarbeidere fra hele befolkningen og ser fram til å høre fra deg. Vi ønsker oss en kreativ og selvstendig medarbeider med teknisk kompetanse. Du vil få mulighet til å være med å utvikle både deg selv, betongbransjen og FABEKO.

Oppgaver i stillingen

Oppgavene til teknisk sjef er tjenester for medlemmene innen betongfaglige spørsmål, du vil være arrangør av regionale møter for medlemmene som samler mange hundre personer hvert år og gjennomføre samlende kompetansekurs for betongbransjen.

Viktige temaer i arbeidet er produksjonsteknologi for fabrikkbetong, betongteknologi og miljøspørsmål knyttet til bransjens aktiviteter. Kompetansen formidler du via utarbeidelse av tekniske veiledninger og aktiv bruk av seminarer, web og sosiale medier. Du vil også være koordinator for FABEKOs Pumpegruppe som ivaretar de faglige og sikkerhetsmessige forholdene rundt pumping av betong på byggeplass fra bil til støpested. Drift og videreutvikling av FABEKOs godkjenningsordning for betongpumper vil også være innenfor ditt ansvarsområde.

FABEKO har et nært samarbeid med Norsk Betongforening som vi er samlokalisert med i et bredt faglig miljø hos Tekna i Oslo. Teknisk sjef har i dag koordinerende oppgaver for de regionale aktivitetene i Norsk Betongforening for på denne måten å aktivere betongbransjen regionalt.

Kontakt

Daglig leder i FABEKO: Jan Eldegard Hjelle, epost: jeh@fabeko.no, mobil 911 79 109 eller

Teknisk sjef i FABEKO: Tommy Cielicki. Epost tc@fabeko.no, mobil 918 46 443

Les mer om FABEKO på fabeko.no