Sikkerhetskurs

FABEKO og sikkerhetskurs

FABEKO har lenge arbeidet for å få etablert felles sikkerhetskurs som aksepteres på alle bygge- og anleggsplasser. Vi støtter nå denne prosessen gjennom de initiativer som byggebransjen har tatt ved å etablere «Samarbeid for sikkerhet i bygg og anlegg«.

Vi håper å få skapt støtte for vårt mål ved å presentere dette på workshop med tittelen «Hvor trykker skoen?» som arrangeres 21. mai. Arbeidet med å få på plass et felles sikkerhetskurs har pågått over flere år og hovedutfordringene har vært tredelte:

  1. Det er krav om sikkerhetskurs fra både byggherrer og entreprenører. Disse kravene er ofte ikke samkjørte og det er ikke alle typer sjåfører og transporttjenester som er omfattet av kurskrav
  2. Det kreves korte lokale kurs for å ivareta de sikkerhetsforholdene som gjelder på hver byggeplass som for eksempel høyspent, spesielle grunnforhold og spesifikke regler
  3. Statens Vegvesen har krav om «arbeidsvarslingskurs» for sjåfører som må ha kjøretøy parkert på/langs veg for utførelse av oppdrag

FABEKOs hovedmål er å få på plass felles holdningsskapende sikkerhetskurs som gjelder over alt slik at det kun er en informasjon om spesielle lokale forhold som gjelder for den enkelte byggeplassen.

SVVs krav om arbeidsvarlingskurs har bakgrunn i at det er sjåførens ansvar å forsikre seg om at det er utført tilstrekkelig skilting/arbeidsvarsling. Selv om det ikke er sjåførens ansvar å skilte, mener SVV at man må ha tilstrekkelig kunnskap om riktig arbeidsvarsling for å kunne forsikre seg om at det er gjort riktig.