Sikkerhetskurs

FABEKO og sikkerhetskurs

FABEKO har lenge arbeidet for å få etablert felles sikkerhetskurs som aksepteres på alle bygge- og anleggsplasser. Vi støtter nå denne prosessen gjennom de initiativer som byggebransjen har tatt ved å etablere «Samarbeid for sikkerhet i bygg og anlegg«(SfS BA)

FABEKOs mål ble bla framsatt  på workshop med tittelen «Hvor trykker skoen?» som ble arrangert av SfS BA 21. mai. Arbeidet med å få på plass et felles sikkerhetskurs har pågått over flere år og hovedutfordringene har vært tredelte:

  1. Det er krav om sikkerhetskurs fra både byggherrer og entreprenører. Disse kravene er ofte ikke samkjørte og det er ikke alle typer sjåfører og transporttjenester som er omfattet av kurskrav
  2. Det kreves korte lokale kurs for å ivareta de sikkerhetsforholdene som gjelder på hver byggeplass som for eksempel høyspent, spesielle grunnforhold og spesifikke regler
  3. Statens Vegvesen har krav om «arbeidsvarslingskurs» for sjåfører som må ha kjøretøy parkert på/langs veg for utførelse av oppdrag

FABEKOs hovedmål er å få på plass felles holdningsskapende sikkerhetskurs som gjelder over alt slik at det kun er en informasjon om spesielle lokale forhold som gjelder for den enkelte byggeplassen. SfS har nå mål om at et felles sikkerhetskurs skal presentere for bruk etter EBAs HMS-konferanse i november 2019. De legger opp til ett nettbasert kurs som kan gjennomføres på 30-60 minutter. Se mer om dette på Lene Jønssons innlegg på Betongpumpedagen 2019.

I tillegg til disse sikkerhetskursene har Statens Vegvesen (SVV) krav om arbeidsvarlingskurs hos sjåfører som har kjøretøy parkert på/langs veg for utførelse av oppdrag. Dette kravet har bakgrunn i at det er sjåførens ansvar å forsikre seg om at det er utført tilstrekkelig skilting/arbeidsvarsling. Selv om det ikke er sjåførens ansvar å skilte, mener SVV at man må ha tilstrekkelig kunnskap om riktig arbeidsvarsling for å kunne forsikre seg om at det er gjort riktig. Vi håper disse kursene også innen rimelig tid kan gjennomføres på nettet.