Tommy, Espen, Hallvard og Jan

FABEKO ønsker deg en god sommer

Vi er midt oppe i planleggingen av høstens aktiviteter og detaljene i programmet for regionsmøtene blir lagt ut på våre hjemmesider etter hvert som de er klare.Vi ber om at dere følger med på kalenderen på hjemmesidene og benytter det elektroniske påmeldingssystemet.

Vi er i ferd med å avslutte etterarbeidet fra den store ERMCO 2018 Kongressen som vi arrangerte i begynnelsen av juni. Arrangementet ble svært vellykket og vi har mottatt mange flotte tilbakemeldinger fra de internasjonale deltakerne. Et resultat er at vi nå har samlet og fått tilgang på ny internasjonal spisskunnskap på betong og fabrikkbetong spesielt. Dette vil vi bruke i FABEKOs arbeid her i Norge. Vi vil gjerne takke alle personene som på ulike måter bidro til det gode resultatet. Vi var i overkant av 20 personer som jobbet med planlegging og gjennomføring av Kongressen. De som ikke hadde mulighet til å delta, kan lese sammendrag (abstracts) av de enkelte foredragene ved å klikke i programmet på www.ermco2018.no

FABEKO har vært gjennom en hektisk tid der vår nye tekniske sjef Espen Kurås har jobbet sammen med Tommy Cielicki fra begynnelsen av april til slutten av juni. Espen tar nå over ansvaret etter Tommy som blir pensjonist i sommer. Vi benytter fremdeles både Tommy og Hallvard som ressurspersoner men ansvaret for driften av FABEKO ligger nå fullt og helt på Espen og Jan. Sammen med styret vil vi sørge for at foreningen utvikler seg videre til nytte for medlemmene.

God sommer!