FABEKO samlet bransjen til Betongpumpedagen 2018

Det var fullt hus på Gardermoen med mange stolte mottakere av innsatspriser.
Det var tid for jubileumsfeiring da den 10. Betongpumpedagen ble arrangert av FABEKO på Gardermoen 4-5. mai. Dette ble feiret med underholdning og utdeling av innsatspriser fredag kveld og et fullt program i seminardagen lørdag. Aldri før har det vært så mange som har deltatt på dette arrangementet og hotellet var mer enn fullt med over 140 deltagere.

Tidligere ansatt og ildsjel i FABEKO, Hallvard Magerøy, fikk tildelt pris for sin innsats for betongpumpebransjen. Innsatspris fikk også Atle Berge som initiativtaker til FABEKOs aktiviteter for betongpumpebransjen. FABEKO hedret også de som har en lang og tro tjeneste i pumpebransjen og som har pumpet betong i 25 år eller lengre. Disse fikk et diplom og et annet synlig bevis på innsatsen. Se egen artikkel fra prisseremonien

Høyteknologiske maskiner
Også denne gangen var plassen utenfor hotellet fylt med siste nytt av pumper og kombipumper. Hele 17 av de største og mest moderne maskinene var i år blankpusset og klar for inspeksjon og framvisning i flott lyssetting på kvelden. Det var lagt inn god tid til besøk på utstillingsområdet slik at deltagerne kan møte leverandørene for erfaringsutveksling og innspill til videre innovasjon. Dette har utviklet seg til å være den største utstillingen av sitt slag i Nord-Europa og alle de store maskinleverandørene var til stede hos FABEKO på Gardermoen. Mye skjer innen det tekniske utstyret som benyttes i betongleveranser og pumping og dagens maskiner representerer spissteknologi med blant annet de siste innen sikkerhetsutstyr.

Årets hovedtema var framtidens betongpumping
Mye har skjedd på de ti årene som Pumpegruppen har eksistert, og enda mer vil sannsynligvis skje i løpet av de neste ti årene. Derfor var årets hovedtema framtidens betongpumping. Temaet var delt inn i tre bolker; miljø og framtidens byggeplasser, håndtering av dagens- og fremtidens betongtyper samt sikkerhet ved leveranse på byggeplass.

FABEKOs Kontrollordning
På fredag 4. mai ble det avhold arbeidsmøte for FABEKOs kontrollerende virksomheter som arbeider i tråd med kravene i FABEKOs Kontrollordning for betongpumper, båndbiler og rennebiler. Denne ordningen skal sikre sikkerhet og kvalitet i transport og pumping av betong på byggeplassen. Kontrollordningen omfatter både sjekk av tilstand for utstyret og hvordan det benyttes av operatørene. Det er en omfattende ordning som bør etterspørres av entreprenørene i langt større grad enn til nå for å redusere risiko for uhell på byggeplassen. Les mer om Kontrollordningen her

Noen stikkord fra foredragene på lørdag 5. mai:
Framtidens byggeplasser, utslippsfrie byggeplasser, Pilot-E, elektrifisering av maskiner og utstyr
Nye og mer utfordrende betongtyper som lavkarbonbetong, lavvarmebetong, nye gulvbetonger, bruk av mer knust tilslag, fiberarmering og steinrik betong. Dette er utfordringer for både operatørene og selve pumpeutstyret og er en utvikling bransjen må tilpasse seg.
Sikkerhet på byggeplassen krever systematikk og opplæring av personell som besøker byggeplass må effektiviseres. Elektroniske kurs som et supplement til dagens ordning kan være en løsning.

Mye nytt og stort utstyr var utstilt ved hotellet
Høy aktivitet hos utstillerne