FABEKOs første regionsmøte i 2018 er lagt til Kristiansand

FABEKOs regionsmøter er fabrikkbetongbransjens faglige arena- i år starter vi i Kristiansand 6-7. september
Ønsker du å delta i Kristiansand? Husk at du må melde deg på innen 23. august!

Det skjer mye i betongbransjen og det er mange nye muligheter og mange nye utfordringer. Hovedmålet med FABEKOs regionsmøter er å dele denne informasjonen på en uformell arena der vi blander faglig stoff med muligheten til å knytte nye kontakter i bransjen. Se programmet her

Jan Eldegard Hjelle i FABEKO gir en status på noe av det som rører seg og Kjell Skjeggerud fra HeidelbergCement dele sine ideer om fremtidens sementer og selskapets miljøvisjon. Vetle Houg fra Byggutengrenser gir et innblikk i hva vi som bransje gjør når trebransjen er på offensiven. Tom Ivar Fredvik fra Norcem FoU har gjort seg opp tanker om hvilke utfordringer har vi som betongprodusenter basert på NBs nye publikasjon nr 15 om betonggulv. Øyvind Sæter fra Unicon informerer om hvordan vi kan oppnå bestandig betong med alkalireaktivt tilslag ved å følge NBs publikasjon nr 21.
Når vi er i Kristiansand er det naturlig å få informasjon om prosjektet med ny Varoddbru. Vi har fått Bård Kimestad fra Statens Vegvesen til å fortelle om dette prosjektet.
Miljøtemaer er selvfølgelig også med da dette møter oss i alle sammenhenger. Torstein Thorsen Ekern presenterer Prosjekt Klimapartnere Agder og Stein Hov fra NorBetong presenterer prosjektet Pilot E som skal elektrifisere betongtransport og -pumping. Arbeidet i FABEKOs miljøkomite blir presentert av Espen Kurås.

Regionsaktivitetene er svært viktige for FABEKO og det er på disse samlingene vi får diskutert mål for- og innholdet i bransjearbeidet sammen med alle medlemmene. Svært ofte fører innspill på regionsmøtene til korrigeringer i kursen for noen av aktivitetene og dette er derfor en del av foreningens kvalitetssikring.
I mellom alt dette faglige, er det også plass til sosiale arenaer. Du må imidlertid snarest melde deg på for å ta del i alt dette!
Vi sees i Kristiansand!

Illustrasjon: Statens Vegvesen/Rambøll