FABEKO gulvnorm

FABEKOs Gulvnorm

FABEKOs Gulvnorm
-en veileder for god dialog mellom betongprodusent og utførende

FABEKO har utarbeidet en enkel veileder for hvordan vi vil at betong til gulv skal planlegges, bestilles og leveres. Denne veilederen har vi kalt FABEKOs Gulvnorm.

Målet er at denne veilederen skal hjelpe betongleverandør og entreprenør i prosessen fram til levering av riktig betong på byggeplassen. Kundene får selvfølgelig den betongen de bestiller men vi vil sikre at både betongleverandør og kunde har samme forventninger til resultatet. FABEKOs Gulvnorm kan lastes ned og åpnes i Adobe Reader. Da kan brukerne skrive rett inn i sjekklisten og eventuelt benytte den som en oppsummering i samtalen mellom betongleverandør og utførende.

FABEKOs Gulvnorm er en forenklet veileder basert på Norsk Betongforenings publikasjon nr 15 (NB15) med tema betonggulv, gulv på grunn og påstøp, siste utgave i 2018. Denne publikasjonen beskriver hvordan betonggulv skal prosjekteres og utføres for å sikre den kvaliteten som forventes i ulike bruksområder. Publikasjon nr 15 er et svært viktig verktøy for både prosjekterende, utførende og materialleverandørene og definerer 4 gulvklasser med ulike krav til kvalitet.

FABEKOs Gulvnorm er en kort sjekkliste til bruk av betongleverandør og entreprenør i felleskap for å bidra til feilfrie betonggulv. Denne sjekklisten tar for seg de viktigste forholdene som må avklares før bestilling av betong men erstatter ikke krav i Norske Standarder eller veiledninger gitt i NB15.

Det er dessverre mange klagesaker knyttet til betonggulv som har sin årsak i ulike forventninger til sluttresultatet. Vi anbefaler at FABEKOs Gulvnorm brukes av partene i forhåndskonferanser, oppstartsmøter eller i andre samtaler i forkant av bestilling og levering av betong. Vi håper at denne sjekklisten bidrar til å avklare forventninger og hva som skal til for å oppnå feilfrie gulv.
Når det gjelder forhold knyttet til detaljprosjektering og beskrivelser fra rådgivende ingeniører, viser vi til gjeldende standarder og NB15.

Denne sjekklisten vil vi gjerne videreutvikle og vi tar imot råd og tips til hvordan den kan gjøres enda bedre uten å bli for komplisert.

FABEKOs Gulvnorm kan lastes ned her