FABEKO Gulvnorm i web

FABEKOs Gulvnorm- nå i webversjon

FABEKO utga tidlig i 2019 vår Gulvnorm etter at medlemmene hadde etterlyst en enkel veiledning til bruk i dialogen med gulventreprenøren. Denne Gulvnormen er nå tilgjengelig i en nettbasert versjon utviklet av selskapet Last Friday.

Målet er å redusere faren for feil i bestilling og utførelse av betonggulv. Den nettbaserte Gulvnormen kan nå benyttes av alle FABEKOs medlemmer og kan brukes ved alle bestillinger av betong til gulv. Den er bygget på beskrivelser i NBs Publikasjon nr 15 om betonggulv men er gyldig også dersom annet er beskrevet. Vi håper at mange vil bruke dette verktøyet for å oppnå enda flere fornøyde kunder og feilfrie betonggulv. Norsk Betongforenings (NB) Publikasjoner kan lastes ned fra deres hjemmeside
Gulvnormen er ment som en sjekkliste i dialogen med entreprenøren og kan om ønsket sendes direkte til kunden som en bekreftelse på de tekniske avklaringene som gjøres i møter eller via telefon. De bestillingsmoduler som har vært i bruk til i dag har i første rekke vært laget for å ivareta produksjonstekniske forhold på betongfabrikken og for leveranser til byggeplassen, i mindre grad tilpasset viktige avklaringer av kundens forventninger til sluttresultatet.

Last Friday er et av FABEKOs nye assosierte medlemmer og kan tilby integrering av både Gulvnormen og det digitale ordresystemet «OrdrePlan» til betongfabrikkens styringssystem og bedriftens andre administrative systemer.
Dersom dere har spørsmål til innholdet i sjekklisten og Gulvnorm kan du kontakte FABEKO .
Dersom du har spørsmål til funksjonaliteten i nettverktøyet eller ordresystemet OrdrePlan, kan du ta kontakt med følgende personer i Last Friday:
Jo Steffen Knudsen  tlf: 952 65 073 eller Edvard Brygfjeld: tlf: 986 04 881 / 902 60 002