FABEKOs interne veiledning for produksjon av gulvbetong

FABEKO har utarbeidet en enkel intern veiledning for betongprodusenten som en hjelp for å produsere betong til gulv som tilfredsstiller krav i Norsk Betongforenings publikasjon nr. 15

Denne interne veiledningen bør ses i sammenheng med den eksterne sjekklisten i «FABEKOs Gulvnorm».

NB15 beskriver hvordan betonggulv skal prosjekteres og utføres for å sikre den kvaliteten som forventes i ulike bruksområder. Publikasjon nr 15 er et svært viktig verktøy for både prosjekterende, utførende og materialleverandørene og definerer blant annet 4 gulvklasser med ulike krav til kvalitet.

FABEKOs interne veileder skal hjelpe betongprodusenten å finne fram til de delene av NB15 som er viktigst for at betongleverandøren skal møte kravene i NB15 fra sept 2018.
Når det gjelder forhold knyttet til detaljprosjektering og beskrivelser fra rådgivende ingeniører, viser vi til gjeldende standarder og NB15.
Denne interne veilederen vil vi gjerne videreutvikle og vi tar imot råd og tips til hvordan den kan gjøres enda bedre uten å bli for komplisert.

FABEKOs interne veiledning for produksjon av gulvbetong lastes ned her