FABEKOs kompetansearena: Miljøforhold på betongfabrikk

FABEKO arrangerer kompetansearena for å utveksle eksempler på hvordan man kan skape gode miljøforhold på betongfabrikk.
Sted: Scandic Hotel Gardermoen. Tid: Torsdag 15. november 2018 kl 0900-16:00

Påmeldingsfrist 31.10.2018

Hovedmålgrupper:

Betongprodusenter som ønsker å forbedre miljøforholdene i bedriften
Material- og utstyrleverandører som utvikler ny teknologi
Rådgivere som bistår industrien i miljøforhold
Ansatte hos Fylkesmannen som er satt til å følge opp lover og forskrifter innen miljø

Program

Påmelding

FABEKOs mål er at alle medlemsbedriftene skal være miljøsertifisert innen utgangen av 2020. Et ledd i dette arbeidet er å samle gode eksempler på miljøtiltak og formidle denne kunnskapen til medlemmer, leverandører, miljørådgivere og miljømyndigheter. Dette vil vi gjøre på FABEKOs ulike kompetansearenaer.

Under samlingen på Gardermoen 15. november vil vi fokusere på praktiske eksempler på hvordan bedriftene kan gå fram for å møte krav til Internkontroll, håndtering av vaskevann på fabrikk, prøvetaking av vann og håndtering av betongrester.