FABEKO kontrollordning

FABEKOs Kontrollordning for betongpumper

Entreprenører bør etterspørre FABEKOs Kontrollordning for betongpumper
– Kontrollordningen skal sikre oppfyllelse av krav til kontroll og dokumentasjon i Forskrift om utførelse av arbeid.
Betongpumper, båndbiler og rennebiler er ikke omfattet av krav til sakkyndig kontroll i forskrift om utførelse av arbeid. Derfor har FABEKO opprettet egen Kontrollordning.

Dette er kjøretøyer og pumper som i dag er svært tunge og kan være en potensiell fare både på byggeplasser og i trafikken dersom de ikke er i tilstrekkelig teknisk stand eller benyttes feil. Noen pumper har rekkevidder på mer enn 50 meter og kan sammenlignes med mobilkraner og løfteutstyr som i dag er underlagt sakkyndig kontroll. FABEKO har derfor, etter ønske fra bransjen, opprettet en egen Kontrollordning for mobilt betongpumpeutstyr og såkalte båndbiler og rennebiler. Det er i dag i hovedsak betongpumper som underlagt Kontrollordningen men ordningen inkluderer også kontroll av båndbiler og rennebiler. FABEKO forventer at vi i tiden framover også vil se at flere båndbiler og rennebiler blir en del av ordningen.

FABEKOs bransjestandard
Kontrollordningen bygger på Fabeko bransjestandard kalt «Dokumentert sikkerhetskontroll av Mobilt betongpumpeutstyr og Båndbiler», og er et tilbud til bedriftene for oppfyllelse av krav til kontroll og dokumentasjon i «Forskrift om utførelse av arbeid».
Forskriften krever at den som skal utføre kontroll skal ha fått nødvendig opplæring, at kontrollen skal dokumenteres og at dokumentasjon skal følge med når utstyret brukes utenfor virksomheten. Det er arbeidsgivers ansvar å sørge at disse kravene oppfylles.
Bransjestandarden som danner grunnlaget for kontrollordningen er utgitt av FABEKO, som står fullt faglig ansvarlig for dens innhold.

Entreprenørene bør etterspørre dokumentasjon
Det pumpeutstyret og bilene som tilfredsstiller kravene i FABEKOs Kontrollordning, kan framvise FABEKOs oblat som skal være synlig i og på utstyret. Sjekk av dette bør inn i entreprenørers og andre kunders kontrollister før utstyret tas i bruk på byggeplassene.
Godkjenning av kontrollvirksomhet
Virksomheter som ønsker å drive kontroll av utstyr innenfor denne kontrollordning, og som tilfredsstiller standardens krav til organisasjon og kontrollpersonellets kompetanse, kan søke om godkjenning som kontrollvirksomhet under FABEKOs Kontrollordning.
Som godkjent kontrollvirksomhet kommer man inn i ordnede forhold og blir fulgt opp av FABEKO’s revisjoner som styres av Godkjenningsnemden.
Oversikt over godkjente kontrollvirksomheter er tilgjengelig på FABEKO’s nettsider www.fabeko.no.

Kvalitetssystem og kompetanse
Kontrollvirksomheten skal drives etter prosedyrer dokumentert i et standard kvalitetssystem.Faglig leder i Kontrollvirksomheten og kontrollpersonell må ha fagbrev (eller høyere utdannelse) pluss 12 måneders praksis på aktuelt utstyr. Langvarig praksis kan også godkjennes, etter vurdering av FABEKOs Godkjenningsnemd.

Slike oblater skal være lett tilgjengelig i de godkjente kjøretøyene