FABEKOs mål og strategi for 2018-2020

Norsk Fabrikkbetongforening (FABEKO) har utarbeidet et nytt strategidokument i oktober 2017 som gjelder for perioden 2018-2020

I dette dokumentet legger FABEKO fram sin visjon, sine målsettinger og tiltakene for å nå dem. Planen er det grunnleggende styringsdokumentet for arbeidet i perioden 2018 -2020 og er basert på tilsvarende plan for 2015-2017.

Hovedmålsettingen for perioden er å styrke omdømmet både for ferdigbetong som byggemateriale og for bransjen som en seriøs, innovativ, miljøbevisst og avansert aktør. Arbeid for å styrke omdømmet skal føre til økt brukt av plasstøpt betong og god rekruttering til bransjen.

Dette målet skal FABEKO oppnå gjennom tiltak som retter seg mot medlemmene, markedsrettede tiltak, miljøtiltak og tiltak som sikrer gode rammebetingelser. For hvert tiltak setter dette dokumentet opp konkrete aktiviteter med tallfestede mål

FABEKO_Strategi_2018-2020