FABEKOs medlemmer kan redusere strømkostnadene

FABEKO har en avtale med Eneas (www.eneasnett.no), som vil kunne gi medlemmene betydelige besparelser i bedriftens energikostnader. Formålet er å rette opp feil som blant annet skyldes at det er benyttet feilaktige tariffer for energiforbruket. FABEKO har fremforhandlet en avtale der du som medlem beholder 60% av refundert/korrigert beløp etter gjennomgangen, samt beholder all fremtidig besparelse selv.

Det påløper altså ingen andre kostnader for bedriften for gjennomføring av tjenesten og det påvirker ikke bedriftens valg av energileverandør. Bedriften din gjør en individuell avtale med Eneas med denne avtales betingelser.

Om revisjonstjenesten

  • De av FABEKOs medlemmer som ønsker å inngå slik individuell avtale, gir Eneas fullmakt til å innhente informasjon fra nett- og kraftleverandør samt fra aktuelle instanser.
  • Eneas påtar seg å revidere det innhentede materialet og om mulig søke refusjon fra aktuell energileverandør.
  • Eneas påser at energileverandøren krediterer FABEKOs medlemsbedrift tilgodehavende.
  • Medlemmene vil gjøre individuelle avtaler med Eneas med denne avtales betingelser.

Lovende resultater fra energirevisjoner i 2017
I løpet av 2017 har Eneas funnet feil i ca 24% av revisjonene som er gjort for medlemmer av FABEKO. «Dette samsvarer med gjennomsnittet for norsk industri forøvrig» sier Kyrre Lind-Isaksen, som er FABEKO sin kontakt i Eneas. «Snittfeilen har vært på over 58.000 kroner pr medlem, og dette er kun den historiske feilbetalingen vi sørger for at medlemmet får refundert. I tillegg kommer all fremtidig besparelse».

Mange misforståelser
Eneas opplever at mange industribedrifter overser viktigheten av å ha kontroll på energifakturaene. Norske myndigheter har lagt til rette for å beholde industrien i hjemlandet, og noen av disse tiltakene medfører vesentlig lavere kostnader for bedriftene. Det er allikevel et kronglete regelverk, og myndighetene har overlatt det til bedriftene selv å sørge for at man betaler rett pris for sin strøm», forteller Lind-Isaksen videre.

Fortsatt mulighet
Det er fortsatt nesten 100 medlemmer i FABEKO som enda ikke har gjennomført revisjonen. «Vi oppfordrer alle å la Eneas ta en kikk på fakturaene. Kunden signerer kun avtale og en fullmakt, så tar vi oss av resten. I verste fall får man beskjed om at alt er i orden, helt kostnadsfritt», avslutter Lind-Isaksen.

Samkjøp av kraft – 31,9 øre pristak i vinter
Eneas tilbyr nå medlemmer i FABEKO deltakelse i en helt unik måte å fremforhandle kraftavtaler på.
Gjennom å samordne innkjøp, forhandling og oppfølging av kraftavtalene til over 30.000 bedriftskunder i en samlet kundeportefølje, oppnår Eneas svært fordelaktige avtaler med spesielt gode betingelser for den enkelte bedrift.
Erfaringsmessig bruker de fleste bedrifter svært liten tid på gjennomgang av sine kraftavtaler, og har gjerne samme leverandør og avtaletype over lengre tid. Dette resulterer ofte i at den enkelte bedrift betaler vesentlig mer enn hva som er mulig å oppnå med aktiv oppfølging av leverandør og avtale.
Dette skyldes at markedsprisene varierer sterkt gjennom året og at strømprisen ofte er vesentlig høyere på vinteren enn om sommeren. I tillegg tilbyr leverandørene flere ulike avtaletyper som er gunstige i ulike markedssituasjoner, noe som gjør det mer komplisert for kundene å ta riktige beslutninger. Gjennom aktiv overvåkning av markedet og innkjøp av strøm i perioder der vi mener vi kan gjøre fordelaktige innkjøp, sikrer Eneas sine kunder gode strømpriser gjennom hele året.
Et eksempel på dette var i sommer, da Eneas gjorde meget gode innkjøp for kommende vinter. Disse innkjøpene vil komme medlemmer av FABEKO til gode, og vi kan allerede nå love et pristak på 31,9 øre pr kWh gjennom hele inneværende vinter (Q4-17 og Q1-18). Dette til tross for at vi kan forvente priser opp i over 50 øre i enkelte perioder. Det betyr at uansett hvor dyr strømmen blir til vinteren, uavhengig av om strømmen i løpet av vinteren koster 30 eller 50 øre per kWh, så vil dere aldri betale mer enn 31,9 øre per kWh.
Gjennom FABEKO innrømmes medlemmene en rabatt på 20% på honoraret for tjenesten.

Kontaktperson for FABEKOs medlemmer er:

Kyrre Lind-Isaksen Leder Salg- og Forretningsutvikling

M: +47 934 67 554

E: kyrre.lind-isaksen@eneas.no

www.eneasnett.no