FABEKOs medlemmer kan redusere strømkostnadene

FABEKO har en avtale med Eneas (www.eneasnett.no), som vil kunne gi medlemmene betydelige besparelser i bedriftens energikostnader. Formålet er å rette opp feil som blant annet skyldes at det er benyttet feilaktige tariffer for energiforbruket. FABEKO har fremforhandlet en avtale der du som medlem beholder 60% av refundert/korrigert beløp etter gjennomgangen, samt beholder all fremtidig … Fortsett å lese FABEKOs medlemmer kan redusere strømkostnadene