Fakturering av kontingent og medlemsavgift

Det har kommet spørsmål om fakturaer fra FABEKO som gjelder kontingent og medlemsavgift for 2020. Tidligere ble dette fakturert to ganger pr år; ved årets begynnelse og på sommeren. For å redusere antall fakturaer og bilag, er dette i 2020 endret til å bli fakturert en gang pr år, nå i mars. FABEKO har organisert aktivitetene i to organisasjoner: Foreningen og Servicekontoret. Begge organisasjoner søker å benytte EHF-faktura så lang det lar seg gjøre. Vi forklarer her nærmere hva de enkelte fakturaer dekker:

Kontingent til Norsk Fabrikkbetongforening – FABEKO, org.nr 977 056 535

  1. Alle ordinære medlemmer (betongprodusenter) bidrar med en årlig kontingent på kr 500,- pr fabrikk
  2. Alle assosierte medlemmer bidrar med en årlig kontingent på kr 500,- pr selskap
  3. Alle medlemmer i pumpegruppa bidrar med en årlig kontingent på kr 500,- pr selskap

I fakturaene skulle det ha støtt «kontingent» og er uten mva

Medlemsavgift til FABEKO Norsk Fabrikkbetongforening – Servicekontoret, org nr 987 884 223 mva

  1. Alle ordinære medlemmer (betongprodusenter) bidrar med en årlig medlemsavgift pr fabrikk på kr 5.000 + kr 0,80 /m3 produsert i året før
  2. Alle assosierte medlemmer bidrar med en årlig medlemsavgift på kr 14.000,- pr selskap
  3. Alle medlemmer i Pumpegruppa bidrar med årlig medlemsavgift på kr 2.500,- pr selskap.  Dette inkluderer en pumpe. Det er tillegg på kr 1.200 pr ekstra betongpumpe utover den første.

Se ytterligere informasjon her