FAREBLIND er lansert

Prosjekt Fareblind er et grunnleggende sikkerhetskurs for alle som skal utføre arbeid på en bygge- eller anleggsplass. Dette kurset har FABEKO ønsket seg lenge og nå er det tilgjengelig som gratis e-læringsprogram.


FABEKO er med som en av stifterne av SfSBA- Samarbeid for Sikkerhet bygg og anlegg. På vår miljø- og sikkerhetsdag 11. november presenterte Lene Jønsson det nye nettbaserte kurset som som er utviklet av SfSBA og som vi håper vil erstatte de sikkerhetskursene som bla pålegges sjåfører og pumpeoperatører på de mange ulike byggeplassene.
Vi oppfordrer alle i hele bransjen til å bruke de 30-60 minuttene det tar å fullføre dette sikkerhetskurset.

En digital testlab
I kurset møter du David som er fareblind. Kort fortalt, betyr det at han er blitt så vant med sine omgivelser at han begynner å overse detaljer. Og i vår bransje kan det få fatale konsekvenser.
Konstruert til å tåle det samme som en menneskekropp, utsetter vi David for 6 arbeidsulykker mens vi ser hva som skjer i møte med de enorme kreftene som omgir oss på en bygge- og anleggsplass.
Kurset er en digital testlab hvor du som kursdeltaker selv iscenesetter ulykkene ved å fjerne barrierer og sikkerhetsutstyr. Og til slutt får du en gjennomgang av de viktigste livreddende reglene du må følge for å unngå slike alvorlige hendelser.

Kurset er i norsk og engelsk utgave og kommer snart også på polsk. Kurset er gratis men du må først etablere deg som bruker på SfSBA.

Link til kurset: sfsba.no