Flere elektriske betongleveranser

I løpet av året er det lansert flere nye konsepter for betongbiler og mobile betongpumper med såkalte nullutslippsløsninger. Den norske betongbransjen er blant de første som tar i bruk denne teknologien og store bil- og maskinleverandører bruker Norge som testmarked. Les mer om dette i artikkelen i Byggeindustrien nr 19/2019

Hvilke muligheter og utfordringer ligger for betongleverandørene og hvor langt er teknologifronten kommet? Det er selvfølgelig fremdeles noen flaskehalser som må jobbes med og det trengs incentiver for å elektrifisere nyttetransporten. Dette står det mer om i artikkelen i Byggeindustrien.