Fornebubanen

Fornebubanen- med mange flotte betongkonstruksjoner

Fornebubanen er viktig for Osloregionens fremtidige vekst. Den skal sørge for en effektiv kommunikasjonsløsning for beboere i hele regionen. Det blir 6 nye stasjoner på den nye banen og betong med lavt utslipp av CO2 kommer til å bli et dominerende materiale. Det er planlagt oppstart i 2020.


T-banetraséen skal gå i tunell fra Fornebu til Majorstuen. I Bærum starter banen ved Fornebu senter, og har deretter to stasjoner på Fornebulandet før Lysaker stasjon. Strekningen i Bærum er 3,1 km lang. Etter Lysaker går banen inn i Oslo, og får stasjon ved Vækerø og Skøyen. Ved Majorstuen føres Fornebubanen inn på dagens T-banenett, slik at togene kan fortsette mot sentrum i det eksisterende T-banesystemet. Det skal bygges i alt seks nye stasjoner langs traséen: Fornebu, Flytårnet, Fornebuporten (tidligere Arena), Lysaker, Vækerø og Skøyen – før banen kobles til den eksisterende stasjonen på Majorstuen. Vi ser fram til spennende betongarkitektur i de nye stasjonsområdene.

Et 6-vogns T-banetog med 8 avganger i timen kan frakte opptil 8000 mennesker per time. Fornebubanen vil ha en kraftig positiv effekt på vei- og trafikkforholdene i området.
På Fornebu planlegges det opp mot 20 000 nye arbeidsplasser. I kommunedelplanen for Bærum kommune er det foreslått å bygge mellom 9000–11 000 boliger på Fornebu, i tillegg til nye næringsarealer.

Les mer om Fornebubanen her