Stabekk stasjon

Fornyelse av betongstandarder

FABEKO har inngått et samarbeid med Norcem og Standard Norge med mål å opprettholde et høyt norsk engasjement rundt betongstandardisering og NS-EN 206 spesielt. Det er viktig for FABEKO og hele den norske betongbransjen å sikre at de europeiske standardene er godt tilpasset vår bruk av betong. Hør mer om dette på Fabrikkbetongkonferansen

Standard Norge har overtatt det prestisjetunge vervet som leder av TC 104 som er den viktigste betongkomiteen i den europeiske standardiseringsorganisasjonen CEN. Ansvaret for dette arbeidet lå tidligere i Tyskland men Standard Norges Vivian Meløysund er nå prosjektleder for arbeidet. I tillegg til å overta ledelsen for hovedkomiteen CEN/TC 104 «Concrete and related Products» (overordnet ansvar for de fleste standardene for betongproduksjon, utførelse og prøving), har Standard Norge fått prosjektledelsen for én ny underkomité og én arbeidsgruppe i CEN/TC 104:

CEN/TC 104/SC 1 Concrete – Specification, performance, production and conformity (ansvar for NS-EN 206 Betong – Spesifikasjon, egenskaper, framstilling og samsvar og prøvingsstandarder)
CEN/TC 104/SC 1/WG 1 Exposure Resistance Classes (RC) (implementerer nytt bestandighetskonsept for betong)

Norsk betongforening har også et tett samarbeid med Standard Norge rundt betongstandardisering og vi er glade for hele bransjen ser verdiene av å jobbe internasjonalt for å sikre egne rammebetingelser.

FABEKO har prioritert følgende mål for arbeidet med en revidert NS-EN 206 de neste årene

– beholde nasjonale tillegg i NS EN 206 for bla å beholde de norske kompetansekravene
– sikre det «norske» bestandighetskonseptet i EN 206
– unngå utvikling egne generiske ’miljøavtrykk-klasser’ i EN206 men beholde spesifikke EPD som miljødokumentasjon
– sikre at knust betong kan ombrukes
– utvikle og beholde mulighet til dokumentasjon av funksjons-egenskaper for lavkarbonbetong med god bestandighet inn i ulike bruksområder

Les mer om dette på Standard Norge