Forslag til etiske retningslinjer

FABEKO har utarbeidet et forslag til etiske retningslinjer. Dette forslaget er ment som en hjelp for medlemsbedriftene i arbeidet med utarbeidelse av bedriftenes etiske retningslinjer for egen virksomhet.

Vårt hovedmål er å utvikle og opprettholde en økonomisk sunn og fremgangsrik virksomhet. Vi er bevisst vårt ansvar overfor det lokalsamfunn og nærmiljø vi opererer i, samt overfor våre ansatte, kunder, leverandører, og samfunnet for øvrig.

Vi skal utføre våre aktiviteter med høy integritet og høy etisk standard, og utøve vårt arbeid i samsvar med lover, regler og retningslinjer. Vi skal ha et system for å behandle varsler om brudd på bedriftens etiske retningslinjer

Last ned forslaget her