Foto av flotte betonggulv

FABEKO ønsker å formidle eksempler på flotte betonggulv som inspirasjon for både byggherrer, arkitekter, rådgivende ingeniører og utførende. Vi vil gjerne låne foto av gode betonggulv.

Vi utarbeider en veileder som kan brukes i dialog mellom betongleverandør og entreprenør i planlegging, bestilling og leveranse av betong for støping av gulv.

Har du et flott gulv som du gjerne vil vise fram? Vi kan bruke det som eksempel i veilederen. Bilder av både industrigulv og boliggulv er ønsket.

Supert om du har fine foto av slike betonggulv som vi kan låne. Send det til Espen Kurås så raskt som mulig.