Fulltegnet på regionsmøte på Holmen Fjordhotell

FABEKO starter årets regionsmøter med at Region Øst holder sitt møte for medlemmer og assosierte medlemmer torsdag 31. august på fantastisk flotte Holmen Fjordhotell i Asker. Dette møtet ble fulltegnet før sommerferien så her er interessen stor!

Medlemmene vil her få en presentasjon fra ny daglig leder i FABEKO, Jan Eldegard Hjelle og Tommy Cielicki, teknisk sjef om FABEKOs aktiviteter. Videre har vi et bredt og variert program med aktuelle saker som tar for seg bl.a. markedssituasjonen i regionen, miljøsaker innen egen virksomhet og eksternt, sikkerhet på byggeplass, satsingen for å vise at betong bidrar positivt til miljøet gjennom BETONGløftet, forsikringsformidling med mulighet til å spare penger og en orientering om YBN (Yngres Betongnettverk) som vil bidra til rekruttering av yngre mennesker i betongbransjen. Av betongfaglige tema kan vi by på veiledning for støp av betonggulv, SKB, en sammenligning av forskjellige typer fiber og bruk av Miljøsement og CN betong i kaldt klima.

Det er i programmet også lagt inn en tur til Svelviksand som er en del av Stangegruppen har store sand- og steinressurser på Verket i Hurum og Kilemoen på Ringerike. De er en betydelig leverandør til byggeindustrien i Østlandsområdet. Svelviksand er også landets største leverandør av tørket sand til mørtelindustrien. Vi skal besøke avdeling Verket i Hurum. Daglig leder Cecilie Hagby leder omvisningen.

Onsdag blir det mulighet til å se Trygve Hegnars bilsamling omfatter blant annet Mercedes, Jaguar, Rolls-Royce og MGer fra 1932 til 1967.

Se hele programmet her.