Det var en gang i midten av 2050-årene…..

Når de internasjonale ekspertene innen fabrikkbetong møtes i Oslo i juni 2018 står selvfølgelig både miljøløsninger og teknologi høyt på agendaen. Vi bringer her en smakebit av et av foredragene. Frederico Furlani fra SIMEM SpA fra Italia presenterer dette temaet under www.ermco2018.no

Den digitale betongindustrien

– integrasjon av de nye produksjonsprosessene i industriens 4.0-versjon

Det var en gang i midten av 2050-årene, en ung betongbil med typebetegnelsen TM63X, mer kjent under kallenavnet «BETTY», holdt til i et større tettsted for digitale maskiner nær Oslofjorden.

BETTY var en fullt digitalt skapt maskin, utstyrt med siste nytt av utstyr for å møte alle oppgaver, forberedt for å levere alle typer betong innenfor en radius på 100 km fra sitt hjemsted.

Betty hadde et fint liv omgitt av gode venner: De fleste av de andre betongbilene i flåten var på den samme alder og alle var selvkjørende og fulldigitaliserte. Gruppen med betongpumper var også unge, rene og pene. Vaskeskiftet på slutten av dagen etter at alle betongleveransene var unnagjort, ble nesten alltid som en fest med mye vann og rengjøring med gummiballer inntil maskinene ble satt til lading og vedlikehold i garasjene.

Alle maskinene og kjøretøyene kjørte kontinuerlig i et nettverk av blandestasjoner der de kunne møte mange interessante kollegaer, store og sterke elektriske hjullastere og andre lastebiler.

De ble støttet av gode og tålmodige planleggingssentere som ga hver maskin instruksjoner for hvor de skulle kjøre slik at logistikken tok hensyn til vær og føreforhold, trafikksituasjon og eventuelle andre behov for endringer.

En dag skjedde det imidlertid noe som gjorde at kontrollrutinene for kunstig intelligens måtte skjerpes….

Et menneske grep inn og benyttet sine ekspertkunnskaper. De som vil vite hva som skjedde må melde seg på kongressen her www.ermco2018.no. De vil da også kunne ta del i mer enn 40 andre spennende og framtidsrettede foredrag.

ERMCO- 2018 kongressen og FABEKO

Årets store betongbegivenhet gjennomføres av Norsk Fabrikkbetongforening FABEKO på vegne av- og i nært samarbeid med den europeiske organisasjonen ERMCO. Arrangementet er på Radisson Blu Plaza hotell I Oslo 7-8. juni. Det forventes mellom 300 og 400 internasjonale deltakere på kongressen som i år får presentert flere norske grensesprengende prosjekter. Spennet er stort i de norske innleggene, fra for eksempel karbonfangst hos Norcem, via nasjonale turistveger i betong og E39s fantastiske fjordkrysninger til Powerhouse og eiendomsbransjens grønne vegkart. Programmet ligger allerede klart på kongressens webside www.ermco2018.no. Det er tilbudt en spesialpris for alle som melder seg på innen utgangen av februar.

I år blir det ikke arrangert en ordinær FABEKO- konferanse men foreningens Generalforsamling blir holdt 6/6 kl 1700 – kvelden i forkant av kongressen. Under kongressens festmiddag 7/7 blir det som vanlig utdelt pris for ‘Årets Betongstasjon i Norge’.