Generalforsamling i FABEKO 6. juni 2018

Innkalling til generalforsamling i FABEKO Norsk Fabrikkbetongforening og Servicekontoret blir sendt ut i epost til kontaktpersoner i medlemsbedriftene.

Generalforsamlingen avholdes onsdag 6. juni 2018 kl. 17.00 på Radisson Blu Plaza Hotell, Oslo.

Styrets beretninger, regnskaper for 2017, budsjettforslag for 2018, valgkomiteens innstilling og registreringsskjema for deltakere blir sendt ut på epost.

I etterkant av generalforsamlingen blir deltagerne invitert til en sammenkomst på hotellet.

Vel møtt på Radisson Blu Plaza Hotell i forkant av ERMCO 2018 kongressen