Halvparten av Fabekos medlemsbedrifter er miljøsertifisert

Pr i dag er ca. halvparten av Fabekos medlemsbedrifter miljøsertifisert dersom man regner antall produksjonsenheter.

Det startet med at NorBetong og Betong Sør miljøsertifiserte sine bedrifter i ISO 14001 i 1999. Etter dette skjedde det lite i flere år. Men nå har det blitt et stort oppsving når det gjelder miljøsertifisering. 89 produksjonsenheter er i dag miljøsertifisert med tredjepartskontroll, 16 er i prosess for sertifisering og 2 har Miljøfyrtårn. Dette viser at våre medlemmer ønsker å vise at de satser på å fremstå som miljøvennlige bedrifter med en positiv miljøprofil. Dette sammen med miljødeklarasjon av betongen (EPD) gir fordeler når det gjelder leveranser til byggeprosjekter der miljøvennlige byggematerialer foretrekkes. For leveranse til BREEAM NOR bygg kan dette være nødvendig for å komme i betraktning.