Har bedriften rett på kompensasjon i Corona-perioden?

De medlemmene som deltok på ett av de to FABEKO-webinarene om Corona-tiltak, fikk presentert myndighetenes ordning  som kompenserer virksomheter for tapt omsetning som følge av utbruddet av Corona-viruset. Tilskuddet skal dekke uunngåelige faste kostnader der også kontingent/medlemsavgift til FABEKO kan inngå.

Les mer i den korte presentasjonen fra FABEKO.

Kontingenten til FABEKO skal være «skattemessig fradragsberettiget». Vi anbefaler de bedriftene som skal søke kompensasjon om å ta opp dette med sin regnskapsfører/revisor. Vi mener fradragsberettigede poster er de samme som fradragsføres på selvangivelsen/skattemeldingen til bedriftene hvert år.