Kabotasje og utenlandsk lastebiltransport i Norge

En del av de utenlandske transportørene utfører også transportoppdrag mens de er i Norge. Slike oppdrag, det vil si når en transportør fra én stat utfører transportoppdrag mellom to punkter på territoriet til en annen stat, kalles på fagspråket for kabotasje.

Det er viktig med like konkurransevilkår i veitransporten. Her kan du lese mer om regjeringens arbeid med å etablere ryddige konkurranseforhold innen transportnæringen:

Regjeringen.no

Det valgte bildet er henter fra Sørum Transport som er en seriøs norsk transportør som leverer sement til mange betongfabrikker i Norge.