Sikring av betongleveranser under COVID-19 utbruddet

FABEKO bidrar med informasjon for å sikre betongleveranser under COVID-19 utbruddet. Vi samler praktisk informasjon om mulige tiltak for å hindre smitte samt informerer om potensielle konsekvenser av Koronaviruset for leveranser av betong. Les mer her: Tiltak mot Koronavirus

Det er også etablert en egen facebook-gruppe der medlemsbedriftene bidrar med sine råd og erfaringer.

Problemene og konsekvensene som følger i kjølvannet av det pågående COVID-19 utbruddet kan medføre at betongleveranser blir forhindret eller forsinket, og at en Force Majeure-situasjon dermed kan oppstå.

Spredningen av Koronaviruset innebærer en risiko for oppfylling av forretningsforpliktelser for hele betongnæringen. FABEKO Norsk Fabrikkbetongforening har tidligere etablert forslag til alminnelige salgs- og leveringsbetingelser for fabrikkblandet betong og for levering av betongpumpetjenester. Disse forslagene ligger tilgjengelig på fabeko.no. Det pågående COVID-19 utbruddet gjør det nødvendig å innføre nye tiltak for betongleveransene.

FABEKO ber medlemsbedriftene å iverksette overgripende bedriftsinterne tiltak for å forebygge at viruset sprer seg innen selskapet. Disse tiltakene må følge de til enhver tid gjeldede forebyggende tiltakene fra nasjonale og lokale myndigheter. Se mer blant annet på helsenorge.no. Eksempler på bedriftsinterne retningslinjer er

• Ingen forretningsreiser til utlandet, samt unngå bruk av kollektiv transport.
• Personer som nylig har besøkt risikoområder, som har vært i kontakt med personer som har besøkt risikoområder, eller som følger seg syke, må holde seg hjemme fra jobb.
• Møterestriksjoner
• Ansatte bes om å jobbe hjemmefra, hvis mulig
• Være nøye med personlig hygiene, unngå håndhilsing osv
• Forsterkede vaske- og rengjøringsrutiner i bedriftens lokaler og ute på byggeplass
• Signatur av kjøresedler på papir eller elektronisk foretas av egne sjåfører for å unngå smitteoverføring på byggeplass

FABEKO følger situasjonen nøye, og vi vil holde våre medlemmer orienterte om enhver endring av betydning mhp COVID-19 som kan påvirke leveranser av betong. Slik orientering vil bli gjort på egen webside www.fabeko.no og gjennom sosiale medier.
Vi vil søke å gi praktiske råd for hvordan forebyggende tiltak kan gjennomføres i kontormiljø, på betongfabrikk, under betongtransport og ved betongpumping ute på byggeplassen.

Norges Lastebileier-Forbund har egen side for tiltak rundt transport.