Krav til betongpumpeutstyr

Målet er null ulykker
FABEKO har som mål å nå null uhell og ulykker med betongtransport og pumping. Vi ønsker derfor at entreprenører og byggherrer stiller krav til dokumentasjon av teknisk tilstand for maskiner som benyttes på byggeplassen- herunder mobilt betongpumpeutstyr og båndbiler. Styret i FABEKOs pumpegruppe har vedtatt å gå inn i en prosess der vi vurderer hvordan Sentralregisterets funksjoner i Maskinregisteret via reginn.no kan støtte oss i arbeidet.

Synliggjøring av FABEKOs kontrollordning
Vi vil gjøre FABEKOs kontrollordning bedre kjent og tilgjengelig for kunden og vil samarbeide med entreprenørene om dette. Styret Maskingrossistenes forening (MGF), Entreprenørforeningen bygg og anlegg (EBA) og Maskinentreprenørenes forening (MEF) ønsker også å etablere en bedre oversikt over maskiner i bruk på byggeplasser og har engasjert Sentralregisteret i arbeidet med å få maskinene inn i det digitale, webbaserte Maskinregisteret. Finansbransjen, som er juridisk eier av de fleste nye maskiner, har uttalt at de trenger bedre driftskontroll med sine maskiner.

Betydning for pumpeselskapene
Vi har oppsummert hva dette kan bety for selskapene som leverer pumpetjenester
• Sentralregisteret/Reginn lagrer maskininformasjon om betongpumper
• Maskinimportørene registrerer alle nye maskiner inn i Maskinregisteret via Reginn
• FABEKOs Kontrollerende virksomheter registrerer kontrollerte pumper i Maskinregisteret via reginn etter hver kontroll sammen med kontrollrapport
• Pumper får påført merke med QR-kode som kan skannes med mobiltelefon og med dette få opp pumpens kontrollhistorikk i tråd med FABEKOs kontrollordning
• Pumper i maskinregisteret registreres inn på byggeplass via HMS-reg som vil bli brukt av entreprenørene for å få oversikt over maskiner, personell og kompetanse
• Hver maskin får en engangskostnad på kr 1.000,- for innregistrering- ellers ingen andre kostnader
• Maskineier kan benytte maskinregisteret for dokumentasjon av kontroller og vedlikehold

Framdrift
Høsten 2019:
Avklaring av fordeler og ulemper med registrering av betongpumper i Sentralregisteret/Maskinregisteret

Vinteren 2020:
Informasjon ut til maskineiere og kontrollerende virksomheter og innhenting av synspunkter og forslag fra selskapene.

Våren 2020:
Kurs for Kontrollerende virksomheter i bruk av Maskinregisteret for registreringer under FABEKOs kontrollordning. Informasjon på Betongpumpedagen

Høsten 2020:
Start bruk av Maskinregisteret

2021:
Vurdering av hvordan Sentralregisteret kan benyttes for registrering av kompetanse hos sjåfører og pumpeoperatører (A0/A0S-kurs, praksis, felles sikkerhetskurs, arbeidsvarslingskurs etc)

Kontakt oss med dine synspunkter
FABEKO er i en vurderingsfase fram til våren 2020 og er svært interessert i innspill fra medlemmer i pumpegruppa og andre. Vi håper på dialog og setter pris på alle tilbakemeldinger vi kan få. Ta kontakt med Jan på jeh@fabeko.no eller på telefon 911 79 109