Krom eller ikke krom- hva er spørsmålene?

I løpet av de siste årene har flere av FABEKOs medlemmer møtt spørsmål rundt innholdet av krom i betong. Betongprodusentene har spesielt møtt regler for det som har blitt tolket som det maksimale innholdet av seksverdig krom i betongslam fra vaskeanlegg. FABEKO deltar nå i et prosjekt som har som mål å etablere nye normverdier som bidrar til å definere hva som anses som rene masser.

I dette prosjektet deltar også prosjektpartnerne Miljødirektoratet, Norcem, Lindum, AF Decon, SINTEF og NGI men det kan komme flere partnere med. Det var kick-off for prosjektet nå i august og i løpet av det kommende året blir det gjennomført analyser for blant annet å måle utlekking fra betong og betongslam. Målet er å etablere nye grenseverdier slik at man kan nå målene om gjenbruk av betong og betongbaserte materialer. Krom forekommer i to varianter, som såkalt treverdig og som seksverdig. Det er innholdet av seksverdig krom som har vært i fokus.

FABEKO mener at den grenseverdien som til nå er benyttet ikke er realistisk da innhold av krom i betong ikke gjenspeiler det som kan lekke ut. Den grenseverdien som hittil har vært benyttet, gjør det vanskelig å nå mål om gjenbruk og dette er blitt et problem både for myndigheter, byggherrer, rådgivere, entreprenører og for betongbransjen. Dette er også grunnen til at både Miljødirektoratet og industrien deltar i prosjektet.

Det blir informert mer om dette på FABEKOs regionsmøter