Kurs i miljøprosjektering 9-10. januar 2018

Norsk Betongforening arrangerer kurs i miljøprosjektering av betongkonstruksjoner under kursdagene i Trondheim 9-10. januar 2018.

Dette er første gang hele begrepet «miljøprosjektering» er tema for et kurs.

På kurset Miljøvennlige betongkonstruksjoner vil man ta for seg det totale miljøavtrykket til et bygg- fra planlegging til prosjektering og inn i bygge- og driftsfasen.

Les mer på Teknas hjemmesider eller på Byggutengrenser