Landsdekkende tilsynsaksjon i industrinæringen.

Arbeidstilsynet vil i uke 8 til 10 gjennomføre en landsdekkende tilsynsaksjon i industrinæringen. Tilsynene er uanmeldte og vil fokusere på farlige maskiner og arbeidsutstyr. Det er Byggevareindustrien som melder dette i et nyhetsbrev.

Dette omfatter bedrifter tilknyttet bransjene Norsk Trevare, Treindustrien, Byggevareindustrien, Betongelementforeningen og til dels Boligprodusentene, med de som har elementproduksjon og modulproduksjon.

– Vi ser at det er mange skader og ulykker i industrien. De fleste ulykkene skjer i forbindelse med bruk og vedlikehold av maskiner og utstyr. Unge arbeidstakere og arbeidstakere i små virksomheter er mest utsatt. Gevinsten ved å forebygge ulykker er stor, både for virksomheter, arbeidstakere og samfunnet generelt, sier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet.

FABEKO er ikke gjort kjent med at Arbeidstilsynet i denne omgangen vil besøke fabrikkbetong-bedrifter men vi oppfordrer alle til å lese det de skriver på sine hjemmesider. De viser spesielt til farer som kan oppstå ved vedlikehold av maskiner og utstyr.

Les mer på Arbeidstilsynets hjemmesider

Foto: Byggevareindustrien/BNL