Lavkarbonbetongen flyter i formene

Betongbransjen har lenge jobbet med de teknologiske løsningene, nå flyter lavkarbonbetongen i formene på stadig flere bygge- og anleggsplasser. I november kunne vi lese på bygg.no at Boligprodusentenes Forening kommer med en klar anbefaling til sine medlemmer om å benytte lavkarbonbetong, armering basert på 100 prosent resirkulert stål og å fase ut fossil byggoppvarming og byggtørk.

Den betongen som nå kan leveres, har miljøavtrykk som ligger på halvparten av det den gjorde for en tid siden. Dette er kunnskap som må ut i alle ledd i BA-bransjen. Det er viktig at alle er med på de skrittene som tas på veien til klimanøytral betong som er betongbransjens mål som også baserer seg på karbonfangst i sementfabrikk i løpet av 3-4 år. Ett av de verktøyene som gjør utviklingen mulig, er betongbransjens egen EPD-generator som daglig benyttes av produsentene for å dokumentere spesifikke miljøforbedringer for de mange ulike betongtypene som leveres.

Les mer i artikkel i Byggeindustrien nr 19- 2019