Mange betongkurs og konferanser i høst

Det arrangeres mange kompetansegivende kurs og konferansen i høst og du bør sjekke om disse aktivitetene passer for deg eller dine kollegaer. Det fleste av disse ligger på FABEKOs hjemmeside under aktiviteter eller på Norsk Betongforenings kurssider. Vi har listet opp noen av disse kursene og konferansene her og angitt når de starter:

 • 18/9: FABEKOs regionsmøte Nord, Kiruna
 • 23/9: A1-kurs, Fredrikstad
 • 27/9: A0-kurs, Trondheim
 • 4/10: A0-kurs, Fredrikstad
 • 22/10: Norsk Betongdag, Trondheim
 • 24/10: FABEKOs regionsmøte Midt/vest, Trondheim
 • 28/10: A2-kurs, Fredrikstad
 • 1/11: A0S-kurs, Fredrikstad
 • 5/11: Bestandig betong med alkalireaktivt tilslag, Tromsø
 • 11/11: FABEKOs miljø- og sikkerhetsdag, Oslo
 • 21/11: Utdeling av Betongtavlen, Oslo
 • 28/11: A0-kurs, Gardermoen
 • 30/11: A0S-kurs Gardermoen

Noter deg også at Fabrikkbetongkonferansen 2020 arrangeres 25.-26. mars på Gardermoen