Materialvalg og partiprogrammer

Utstøping av nye partiprogrammer

Neste år er det stortingsvalg og nye partiprogrammer og politiske plattformer er i støpeskjeen. Det er bra med politiske ambisjoner om å redusere utslipp fra bygg. La disse ambisjonene bli fulgt opp med prosjekter hvor alle materialer får lov til å konkurrere med sine produkter, og la målene styres etter dokumenterte løsninger. Da tar du skritt i en bærekraftig retning. Byggutengrenser har satt opp tips til de som deltar i utforming av partienes politikk.

Samarbeid, innovasjon og dokumenterte løsninger

1. Bærekraftige bygg oppnår man ved god design, god prosjektering og kompetente entreprenører og leverandører. Kort sagt samarbeid mellom mange parter. Å utelukke løsninger og materialer før man er i gang begrenser mulighetene for å oppnå best mulig sluttresultat.

2. Innovasjon og næringsutvikling oppnås best når alle materialer kan være med å konkurrere om løsninger.

3. La dokumenterte løsninger og fakta ligge til grunn for valg som tas.

Les Byggutengrensers tips